Eagleye RSD/Runtime Scada Designer

TESİSİNİZİ NE KADAR KONTROL EDEBİLİYORSUNUZ?

Runtime Scada Designer (RSD) programı ile makineleri tek bir merkez bilgisayardan kontrol edebilirsiniz.

RSD programının başlıca özellikleri; Grafik Arayüz, İzleme Sistemi, Alarm Sistemi, Veri Toplama, Analiz ve Raporlama Sistemleridir.

RSD programının işlevlerine göre ekranlardan bazı kesitleri sırayla inceleyebiliriz.


rsd img rsd img

GRAFİK ARAYÜZ OLARAK RSD "DİZAYN EKRANI"

Dizayn ekranı, ana ekran sayfa tasarımının yapıldığı ekrandır.

Burada resim,gif,buton,textbox,textblock ve birçok özel aracı kullanarak sayfa tasarımı yapılabilir.


rsd img rsd img

TESİSİNİZİ İZLEYİP KONTROL EDEBİLME EKRANI OLARAK "TREND EKRANI"

Trendler istenilen verilerin kayıt altına alınarak grafik olarak gözlemlendiği ekrandır.

Trendler istenilen tarihler arasında detaylı olarak incelenebilir.

Trendler pdf,image veya excel dosyası olarak çıktı alınabilir.


rsd img rsd img

"ALARM EKRANI"

Alarmlar var olan alarmların listelendiği ekrandır.

Alarmların başlangıç tarihi,bitiş tarihi,görülme tarihi ekranda yer almaktadır.

Geçmiş alarmlarda alarmlar istenilen tarihler arasında da görüntülenebilir.


rsd img rsd img

"REÇETE EKRANI"

Reçete, istenilen değerlerin (sıcaklık,basınç gibi) belirli adımlarda ayarlandığı ekrandır.

Reçete, şablon tipi olarak Graph(Step), PipeBending (boru bükme), ProfileBending, MathFormula ve Gcode seçilebilir.


rsd img rsd img

"BİLDİRİMLER EKRANI"

Bildirimler, ilgili durumlarda kullanıcıya SMS veya E-mail gönderilmesi için kullanılan ekrandır.Örneğin; fırın kapağı açıldığında ya da sıcaklık belirli bir değerin üstüne çıktığında kullanıcı SMS veya E-mail ile bilgilendirilir.


rsd img rsd img

"SCRİPT EKRANI"

Script ekranı, özel çözümler için kullanılan ekrandır.Burada C# programlama dili kullanılarak özel çözümler üretilebilir.

Scriptler zamana bağlı olarak ya da bir tagın değerine göre aktif edilebilir.


rsd img rsd img